مستند کوتاه Period. End of Sentenceبرنده جایزه اسکار2019*زیرنویس فارسی*